Προιόντα

 

Σε προιόντα με κατάληξη κωδικού (…) θα πρέπει να μπεί στη συνέχεια και ο αριθμός χρώματος, σύμφωνα με το χρωματολόγιο που ακολουθεί.

- Οι τιμές των καταλόγων δεν συμπεριλαμβάνουν το Φ.Π.Α.
– Οι τιμές στους καταλόγους ενδέχεται να διαφοροποιηθούν.
– Η απόδοση των χρωμάτων του καταλόγου, μπορεί να έχει απόκλιση απο τα πραγματικά προιόντα.