Βιομηχανική συσκευασία

Μηχανισμοί και υλικά για την βιομηχανική συσκευασία και ειδικά συστήματα, όπως για παράδειγμα μηχανισμοί κοπής ρολλού περιτυλίγματος, κορδέλας, ταινίας, καθώς και υλικά συρρίκνωσης, αυτοκόλλητες ταινίες συσκευασίας, φάκελλοι πολυπροπυλενίου και πολυαιθυλενίου κτλ.

Λήψη αρχείου / download
Προβολή πλήρους οθόνης / fullscreen